Neler Yapıyoruz

Fark Eğitim Kurumlarında çocuklar bilgiyi ezbere dayalı değil yaparak,  yaşayarak, araştırarak ve sorgulayarak öğrenirler.

Çocuklar disiplini ve benlik saygısını gelişmiş toplumda birey olarak yer aldığının farkında olan, paylaşımcı, kendini ifade edebilen, sorumluluk sahibi, kendi haklarını koruyan, bu hakları korurken başkalarının haklarına saygı gösteren, gelenek görenek ve değerlerine karşı duyarlı, tüm canlılara merhametli bireyler olmak üzere eğitim alırlar.

Hayal gücüne sahip, ezberbozan, üreten, sıra dışı düşünen, rekabet etmek yerine birbirine yardım edebilen, ezberlemek yerine bilgiyi hem kendi merakını tatmin etmek hem de insanlığa faydalı olabilmek için öğrenen

Kendi kültür ve değerlerini bilen, farklılıklara saygısı ve aynı zamanda dünya vatandaşlığı bilincinde kişiler olarak yetişmeleri için eğitimlerinde onlara rehberlik etmek

Uzman, tecrübeli, hizmette sınır tanımayan kadromuzla bünyemizdeki her öğrenciyi özgüveni yüksek, araştıran, problem çözebilen, sevmeyi ve sevilmeyi bilen, empati kurabilen, düşünen ve üreten bir nesil olarak yetiştirmek.

Değerler eğitimi ve dini eğitim ile manevi bilinci yüksek olan toplumun özelliklerine uygun ancak evrensel özellikleri de göz ardı etmeyen,

Çocuğun öğrenme ve bilgi edinmede zihinsel kapasitesini kullanabilmesi için çevre ile etkileşimini sağlayan ve aileleri de Çocuk-Okul-aile üçgenine dahil eden

Personelin tecrübe, güler yüz ve yüksek motivasyonla çalıştığı ve bu motivasyonun getirdiği olumlu özellikleri çocuklara yansıttığı bir ortamda mutlu öğretmen mutlu çocuk politikasıyla saygı, mutluluk ve huzuru öncelemekteyiz.

Kurumumuzda açık kapı politikası izlenmektedir. Başta velilerimiz olmak üzere herkes kurumumuzu ziyaret edebilir. Fark Eğitim Kurumları olarak ailelerimizin katılımını gönülden desteklemekte, onlara kendilerini çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili konularda geliştirebilecekleri bir ortam sunmaktayız.

Saygılarımızla…