Yeni bir araştırmaya göre çocuklar kurgusal hikayeler okuyarak ve bir hikayedeki karakterlerle özdeşleşerek empatiyi öğrenebiliyor.

Amerikan Psikoloji Derneği’nin 122′inci yıllık toplantısında York Üniversitesi psikologlarından Raymond Mar, kurgusal hikayeler okumak ile başka insanlarla empati kurabilmek arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak üzere gerçekleştirdiği araştırması hakkında bilgi verdi.

“İnsanlar hikayeler okuduğunda, kendi kişisel deneyimlerini hatırlarlar. Sadece bir sayfa üzerinde basılı olan kelimelerle değil, aynı zamanda kendi geçmiş deneyimlerimizle de bağ kurarız. Her ne kadar kurgu hikayeler uydurma olsa da, insan psikolojisi ve ilişkileri üzerine gerçekleri anlatır.” diyor Mar. Mar’a göre kurgusal hikayelere maruz kaldığımızda ortaya çıkan sosyal sonuçlar; geçmişteki sosyal etkileşimleri düşünmeyi ya da gelecekteki etkileşimleri hayal etmeyi içeriyor.

Mar’sın çalışmasında, ailelerin çocuk kitaplarına yakınlığı ile bu ailelerin çocuklarının zihin kuramı testlerindeki performansları arasındaki ilişkiyi, 55 çocuk ve aileleri üzerinde araştırılıyor. Bu testler, çocukların düşünceleri ve istekleri kendilerine atfedip edemediklerini ve başka insanların farklı düşünceleri ve istekleri olabileceğini fark edip etmediklerini araştırıyor.

Çalışmada, ailelerin çocuk kitaplarını ne kadar tanıdığı da – elde edilecek verilerdeki yanılgı payını ortadan kaldırmak için – araştırılıyor. Çünkü araştırmacılara göre anne babalar çocuklarının kurgu kitaplara ne kadar ya da nasıl maruz kaldıklarını tam olarak söyleyemiyor.

Mar, aileleri çocuk kitaplarını tanıma konusunda daha iyi olan çocukların, zihin kuramı testlerinde belirgin bir biçimde daha iyi performans gösterdiklerini buldu. Mar’a göre anne babalar ve çocukları arasında, bu hikayeler hakkında geçen konuşmalar, çocukların karakterleri daha iyi anlamalarını ve onlara karşı bir anlayış geliştirmelerini sağlıyor.

Mar’ın konferansta alıntı yaptığı daha eski bir çalışmaya göre anaokulu öğrencilerine sesli olarak okunan kitapların yaklaşık 4′te 3′ü, çocukların zihinsel durumlarına referans veriyor ve karmaşık duygusal durumlar içeriyor. Çocukların hikayelerdeki karakterlerin neler hissettiğini anlamaya başlaması genellikle bu yaşlara rastlıyor.

“Yaşamımızdaki deneyimlerimiz, dünyaya karşı anlayışımızı şekillendirir. Kurgusal hikayelerden edindiğimiz hayali deneyimler de bizi aynı şekilde değiştirir ve şekillendirir” diyor Mar. “Ancak yine de küçük bir uyarı: Kurgu hikayeler sihirli değnek değildir, sadece değişme ve gelişme fırsatı sunarlar.”

Kaynak:http://blogs.edweek.org/teachers/teaching_now/2014/09/study-fiction-teaches-students-empathy.html?cmp=ENL-EU-NEWS3